Deel 5 van de Phileasson Saga

saga

Gespeeld : 18.09.2015
Duurtijd : 2,0 uur.

(KORT VERSLAG!)

Kapitein Philleasson laat iemand van de groep naar een waarzegster gaan om de voorspelling van Shaya toch te kunnen duiden. Blijkbaar is hij niet volledig overtuigd.
Doch lijkt de zoektocht naar de tanden van een zeeslang belangrijk.

(Voorspelling via de kleine cirkel van het Noodlot !(Kaarten))

Na een tocht van een tweetal dagen komt de groep aan in Mendena.
In een kroeg laten ze de werver passereren die dringend volk nodig had voor zijn schip.
Toch gaan ze, nadat ze horen dat de kapitein een houten been heeft, zich aanmonsteren op het schip. De haaienjacht is gevaarlijk dan gedacht en een jachtboot gaat voor altijd naar de diepte. Twee leden van de groep lopen zware wonden op die door de tovenaar Jafar voor 99% kunnen worden genezen. Ze zullen er echter blijven last van hebben.

De ontmoeting met de zeeslangen loopt bijna dramatisch af .. doch ze slagen er in om met een zwaar beschadigd schip een haven binnen te lopen.
Met Kona Han een nieuwe kapitein bereiken ze de eilanden groep waar de zeeslangen naar toe zwemmen om te sterven. Opnieuw was Beorn hen te snel af en waren de tanden volledig vernietigd. Een stervende slang leverde op het nippertje de tanden af ().

OPM:
Omwille van de zware toestanden op zee en de goede samenwerking, ditto rollenspel krijgt de groep een pak punten.

 

Advertenties

IN het spoor van de wolf. Deel 4 van de Phileasson Saga

saga

Gespeeld : 29.06.2015
Duurtijd : 3,0 uur.

Na een rustpauze van een dag of twee is de groep afgezakt naar Valussa. De stad op palen.
Deze informatie vonden ze doordat Beorn niet echt taktisch is en aardig wat sporen nalaat.

De groep heeft door dat ze achter een bepaalde persoon aan moeten. De wolfsridder.(Erm Sens) Veel is er niet over geweten. Dus moeten ze verder gaan onderzoeken in de stad waar hij het laatst is gezien.
Daar aangekomen dienen ze, na onderzoek van bibliotheek en archieven, een heel pak documenten door te nemen en de achterliggende informatie wat te ordenen om zo tot een afgerond verhaal te komen.

Een opdracht die niet 100% lukt. Het blijft een moeilijke taak.
Blijkbaar is de ridder na een tweekamp uit Valussa vertrokken.
Toch gaan ze de goede richting uit en bereiken ze Ysilia waar ze meer informatie over de woestijnridder of wolvenridder vinden.

In de grotten en spelonken van een rots vinden ze Uiteindelijk de overblijfselen van de wolfridder.
Echter te laat, enkele minuten maar, want Beorn is er met het zwaard vandoor.

Ze slagen er in om buiten te geraken en dienen de achtervolging in te zetten en te wachten tot er een nieuwe voorspelling komt.

*******************   PUNTEN TE WINNEN *********************************

Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

De ongelukswolf . Deel 3 van de Phileasson Saga

 

saga

Gespeeld : 07.04.2015
Duurtijd : 3,5 uur.

Na het gevecht met de reuzewormen (een creatie van Pardona !)en een paar dagen over de ijsvlakte gelopen te hebben bereikten de groep het dorp Frigorn. Een “dejà vu” gegeven want dit dorp was geen onbekende voor de spelers. Wel voor de huidige helden .. zij hoorden wel een verhaal aan van een magiër en een koningin ..een dorp van ijs .. dat na de verdwijning van de koningin nooit meer hetzelfde was. Armzoedig gegeven .. maar er was eten en drinken en Nivesen die hun laatste voedsel zouden geven. Eigen aan Nivesen, ze zouden hun laatste brood geven aan bezoekers.

Na een kontrole op een ziekte, de Zorgan pokken, mochten de helden het dorp binnen alwaar ze een korte pauze inlasten en een hondenslee aanschaften met hun laatste dukaten.

De Kapitein heeft een reserve van geld mee doch de kosten lopen hoog op en dus probeert hij deze reserve als laatste aan te spreken. Niet iedereen is gelukkig met het feit dat ze zoveel zelf moeten betalen maar het kan nu éénmaal niet anders. De kapitein betaalt al het voedsel en probeert zo toch zijn gezelschap te paaien.
Na wat testen met de hondenslee vertrok de groep de volgende dag naar het Zuiden. Over de ijsvlakte en over een meer, waar de snelheid hoog werd opgedreven.

(AV-INFO : TALENT : besturen voertuig +  orientatie)

De jager (vr) die de teugels van de slee in hande had kweet zich zeer goed van haar  taak en zonder al te veel kleerscheuren kwam de groep in een plaats aan die kon doorgaan als de plaats die de Travia gewijde had beschreven in een trance. Een eigenschap die eigen was aan deze dame.

Nirka een Nivese (vr) bleek de enige gezonde vrouw in deze door dood geteisterde kampplaats te zijn.

137 nivesen lagen ziek te bed, de ziekte kende geen genade, een 30 tal Nivesen waren reeds gestorven alvorens de groep , spontaan, de verpleging op zich nam. Een 24 doden later werden de andere Nivesen genezen verklaard.

(AV-INFO : TALENT : genezing)
Deze oefening bleek langer te duren dan voorzien maar bracht sommige extra punten en talentwaarden, verpleging op)

Aangezien de Nivesen te ziek waren om het vee naar Festum te drijven werd de groep gevraagd om dit op zich te nemen. Wolven en Trollen werden gehoord en voetsporen opgemerkt doch ze hielden zich afzijdig. De goblins die via een vernuftige val van lawines de Kariboe’s stalen werden door een aandachtige Katniss opgemerkt .. een waterval kan ook een deur zijn. Niet echt onder de indruk van het aantal van het gezelschap doch des te meer door Jafar, die als magier met zijn mantel van onzichtbaarheid de standbeelden tot leven bracht gaven de Goblins de Kariboes terug.

Vooraleer Festum te bereiken werd een stop ingelast aan het woud “Silvanden Fae’den Karen”  genaamd. Hier mochten de kariboes vrij grazen en in het bos gaan, ze kwamen er vetter dan ooit uit en brachten dus meer geld op. Met een blinddoek op slaagde Katniss er in om door te dringen in het woud. De Elf Niamh vertelde het verhaal van de elfenstad Tie’Shianna, de grootste Elfse stad ooit bestaan, de helden zagen elfen (echte en schimmen) in een heuvel verdwijnen die de stad voorstelde. Hoge torens, zalen van marmer … Deze zaken werden door magie voorgesteld, doch ook vele levende elfen leefden in dit woud. Ver van alle zwarte magie en duistere krachten die de elfen wilden vernietigen. Zo wilde Niamh de glorie van haar volk bewaren. Vele elfen komen kijken naar hoe hun oude wereld er uit zag en velen verlaten het woud nooit meer. Het is hun nieuwe thuis. Ook dieren uit de grootste tuin van de elfenstad leven hier .. en verouderen niet. Met deze nieuwe informative verliet Katniss het woud.
Festum werd bereikt en de kariboes afgeleverd, het bracht nog wat geld op ook .
In Festum werd gegeten, geslapen, gelachen  ..en uitgerust totdat iedereen weer op krachten zou geraken.

In de kroeg, het “Biervat”, werden geruchten opgevangen als zou Beorn hier zijn geweest, vergezeld van een vrouwelijk gewijde en een beperkt gezelschap.

Hij stelde vragen en is op onderzoek gegaan in de archieven van de Magieracademie en het stadhuis. Hij onderzocht of er iets te vinden was over een Wolvenridder die zo een 300 jaar geleden in het Noorden moet hebben geleefd. Hij vroeg ook achter de ZilverVlam (?). Omdat niemand hem kon helpen is hij doorgetrokken naar Valusa. Vermoedelijk gaat het hier effectief over Beorn !!! Hij leeft nog.

+- 300 AVP wonnen de avonturiers + een buidel dukaten ( verkoop kariboes)

Ze hielden er ook een echte vriendschap met Nirka aan over die de toch naar  haar stam binnen een week zou aanvatten.

EN VERDER :
*************************************************************************
1. Breukfactor test op de zwaarden en bijlen.
2. 100 % recuperatie tegen het volgende avontuur .
**************************************************************************

Prijsvraag (en antwoord) voor : 50 AV PUNTEN :

De twaalfgoden kalender heeft maanden van 30 dagen. (Wij volgen deze calendar)

In 14 HAL op de 24 Hesinde vertrokken de helden aan hun tocht ..
Op Ingerimm 7 werd de kudde verkocht in Festum.
December                  Januari         Februari  Maart         April                  Mei
Hesinde : 6 dagen / Firun : 30 / Tsa : 30 / Phex : 30 / Peraine : 30 / Ingerimm : 7.
Totaal dagen : 133 dagen is de groep al onderweg.

Op zoek naar de Hemeltoren. Deel 2 van de Phileasson Saga

saga

Gespeeld : 21.02.2015
Duurtijd : 4 uur.

Na een feestmaal en wat nuttige informatie nam de groep een ijszeiler en trok verder naar het noorden.
Het uiterste noorden dan wel – kouder dan koud, doch hun aangeschafte kledij was voldoende om de koude te kunnen verduren.
Bij het naderen van een rotsformatie vroeg de kapitein om samen met hem de beklimming aan te gaan.
Eens boven, bleken de beelden van de oude goden, genoeg afschrikwekkend om twee avonturiers, al schreeuwend naar beneden te doen springen. Zonder kwaad, een dikke laag sneeuw ving hen op.
In het tempelgebouw kreeg de avonturier (Ketniss) een profetie over de te ondernemen acties.
Dit raadsel loste zij op en na het leggen van de edelsteen op het altaar konden zij een zonnestraal volgen naar de Hemeltoren.
Toen ze de plaats bereikten waar de slag der elfen gebeurde, durfde de groep niet verder gaan dan de kamer waar twee dode elfen hun de nodige angst inboezemden. De magistrale tekeningen beneden en de kist van Emetiel bereikten zij dus nooit.

Plots ging de Ijszeiler de hoogte in .. eenzaam ..hoger ..hoger .. omgekeerd .. recht .. schokkend.
Mist de nodige bestuurstalenten en acrobatie technieken bereikten ze de toren. Eindelijk.
Net niet op de gong slagen, magiërs zijn rare wezens, doch de jager kon hem weerhouden om alle wezens in de toren wakker  te maken.
Naar beneden door de paleizen, het paleis van de Magie, bleek het grootst, of niet .. om zo een griffoen te vernietigen en te beslissen om niet door het demonenportaal te gaan.
De elfen hebben in deze toren hun laatste lotgenoten zien sterven en dat wilde de avonturiers nu zelf ook niet doen.
Geen van de gevangen genomen wezens, mens noch dier, werd bevrijd. Dit was op dat moment de beste keuze.
Bij het overzeilen werden ze nog aangevallen door een Gletsjerworm doch met de hulp van de totale groep en de manschappen van de kapitein werd dit beestje ook weer vernietigd.
Nu op naar het Zuiden, nu ja . zuidelijker.

Jafar vroeg zich tercht af wat er zou gebeuren met de competitie ?
Leven zij nog ?
En wat zullen ze aantreffen in de toren ? Nu alle nachtelfen wakker zijn ?

EN VERDER :
*************************************************************************
Vanaf nu een breukfactor test op de zwaarden en bijlen. De griffoen was van steen !
75 % recuperatie tegen het volgende avontuur .
Inkopen van allerlei zaken dienen dringend te gebeuren, proviand heeft de groep nog voor een week.
Zal er iets gevangen worden onderweg naar het Zuiden ?
**************************************************************************
Negatieve eigenschappen werden door de Meester opnieuw bekeken, de regels waren duidelijk, zijn ogen minder.
Vanaf nu dus : D20 op alle eigenschappen : wanneer de proef lukt – dus onder de Eigenschapswaarde is de proef gelukt.
Lukken voor slechte eigenschap is : mislukken in de meeste gevallen.

300 AV wonnen de avonturiers + Wat goud en nuttige (of dodelijke) zaken. Genoeg om de inkopen te doen die nodig zullen zijn ? Geen idee.

Kaarten voor tweede avontuur van de Phileasson Sage.

Deze zijn uitvergroot en in PDF gegoten, zo uit te drukken. En met wat plakwerk een mooi documentje.
Het is anders moeilijk om de spelers door deze paleizen te leiden, het vraagt veel te veel tekenwerk.
Maar goed, elke meester zal dit vermoedelijk anders gaan doen.

Voor wie graag een grote kaart aan de spelers geeft kan dit een nuttig document zijn.

PH_Sage_Krypte

PH_Saga_Hemeltorenpalies